משניות בעל פה

בס"ד

Summary


Totals
195,743:Lines
125,199:Lines (Bonus)
63:Lines (Repeat)
321,005:Lines (Total)
85,899:Total Points
Mishnayos Totals
144:מסכתות משניות
1,197:פרקים משניות
10,594:משניות
Tanya Totals
156:פרקים תניא
12,421:Lines
9,162:Lines (Bonus)
63:Lines (Repeat)
21,646:Lines (Total)
Students Participating
398:Anything
135:למדו פרקים
35:למדו מסכתות
Topics Learnt
606:Anything
86:פרקים
34:מסכתותThis page was last updated on: Wednesday, ט"ז סיון ה'תשעח - May 30, 2018 (11:26am)