משניות בעל פה

בס"ד

מסכתות


Alphabetical Listing
3Altein, דוד
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
1Belinitzky, מנחם מענדל
ראש השנה*1.5
2Bell, סעדי'ה משה
מגילה*1.5
סוכה*1.5
3Berenshtein, אשר
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
22Berenshtein, ישראל
אבות*2.0
בבא בתרא*2.0
בבא מציעא*2.0
בבא קמא*2.0
ביצה*2.0
הוריות*2.0
חגיגה*2.0
יומא*2.0
מגילה*2.0
מועד קטן*2.0
מכות*2.0
סוכה*2.0
סנהדרין*2.0
עבודה זרה*2.0
עדיות*2.0
עירובין*2.0
פסחים*2.0
ראש השנה*2.0
שבועות*2.0
שבת*2.0
שקלים*2.0
תענית*2.0
4Berenshtein, מנחם
ברכות*1.5
מועד קטן*1.5
ראש השנה*1.5
שבת*1.5
4Borenstein, נחמי'ה
ביצה*1.0
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
7Eidelman, חנוך
ביצה*1.5
חגיגה*1.5
יומא*1.5
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
6Feldman, יהושע זעליג
אבות*1.5
ברכות*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
5Fischer, שמואל בנימין
ביצה*1.5
יומא*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
5Garelik, חיים
ברכות*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
3Golomb, ישראל
מגילה*1.0
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
1Gurevitch, נחום
ראש השנה*1.5
1Hafter, שניאור זלמן
סוכה*1.0
2Heller, מענדל
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
2Katz, מנחם מענדל
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
7Lagziel, מנחם מענדל
ביצה*1.5
ברכות*1.5
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
שבת*1.5
2Laufer, שניאור זלמן
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
24Matusof, שניאור זלמן
ביכורים*1.5
ביצה*2.0
ברכות*1.5
דמאי*1.5
חגיגה*2.0
חלה*1.5
יומא*2.0
כלאים*1.5
מגילה*2.0
מועד קטן*2.0
מעשר שני*1.5
מעשרות*1.5
סוכה*2.0
עירובין*2.0
ערלה*1.5
פאה*1.5
פסחים*2.0
קינים*1.5
ראש השנה*2.0
שביעית*1.5
שבת*2.0
שקלים*2.0
תענית*2.0
תרומות*1.0
7Morozow, שלום
ברכות*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
פאה*1.5
ראש השנה*1.5
שבת*1.5
תענית*1.5
2Okonov, דוד
יומא*1.5
סוכה*1.5
4Oster, נתן
ביצה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
1Pevzner, הלל
סוכה*1.5
6Rabinowitz, שמואל
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
שבת*1.5
תענית*1.5
1Sanawicz, שמואל
חגיגה*1.5
1Sandhaus, מנחם מענדל
ראש השנה*1.5
1Schmukler, מנחם מענדל
ראש השנה*1.5
4Schwei, אליהו חיים רפאל
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
2Segal, נחמי' יום טוב
מועד קטן*1.5
ראש השנה*1.5
4Shurpin, אשר
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
3Tzfasman, יעקב
חגיגה*1.0
מגילה*1.5
סוכה*1.5
1Weiser, מענדל
סוכה*1.5
1Weisfish, יוסף
מועד קטן*1.5
1Wilhelm, מנחם מענדל
ראש השנה*1.5
1Zalmanov, אלחנן
סוכה*1.5
Numerical Order
24Matusof, שניאור זלמן
ביכורים*1.5
ביצה*2.0
ברכות*1.5
דמאי*1.5
חגיגה*2.0
חלה*1.5
יומא*2.0
כלאים*1.5
מגילה*2.0
מועד קטן*2.0
מעשר שני*1.5
מעשרות*1.5
סוכה*2.0
עירובין*2.0
ערלה*1.5
פאה*1.5
פסחים*2.0
קינים*1.5
ראש השנה*2.0
שביעית*1.5
שבת*2.0
שקלים*2.0
תענית*2.0
תרומות*1.0
22Berenshtein, ישראל
אבות*2.0
בבא בתרא*2.0
בבא מציעא*2.0
בבא קמא*2.0
ביצה*2.0
הוריות*2.0
חגיגה*2.0
יומא*2.0
מגילה*2.0
מועד קטן*2.0
מכות*2.0
סוכה*2.0
סנהדרין*2.0
עבודה זרה*2.0
עדיות*2.0
עירובין*2.0
פסחים*2.0
ראש השנה*2.0
שבועות*2.0
שבת*2.0
שקלים*2.0
תענית*2.0
7Eidelman, חנוך
ביצה*1.5
חגיגה*1.5
יומא*1.5
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
7Lagziel, מנחם מענדל
ביצה*1.5
ברכות*1.5
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
שבת*1.5
7Morozow, שלום
ברכות*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
פאה*1.5
ראש השנה*1.5
שבת*1.5
תענית*1.5
6Feldman, יהושע זעליג
אבות*1.5
ברכות*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
6Rabinowitz, שמואל
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
שבת*1.5
תענית*1.5
5Fischer, שמואל בנימין
ביצה*1.5
יומא*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
5Garelik, חיים
ברכות*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
4Berenshtein, מנחם
ברכות*1.5
מועד קטן*1.5
ראש השנה*1.5
שבת*1.5
4Borenstein, נחמי'ה
ביצה*1.0
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
4Oster, נתן
ביצה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
4Schwei, אליהו חיים רפאל
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
4Shurpin, אשר
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
3Altein, דוד
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
3Berenshtein, אשר
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
3Golomb, ישראל
מגילה*1.0
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
3Tzfasman, יעקב
חגיגה*1.0
מגילה*1.5
סוכה*1.5
2Bell, סעדי'ה משה
מגילה*1.5
סוכה*1.5
2Heller, מענדל
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
2Katz, מנחם מענדל
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
2Laufer, שניאור זלמן
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
2Okonov, דוד
יומא*1.5
סוכה*1.5
2Segal, נחמי' יום טוב
מועד קטן*1.5
ראש השנה*1.5
1Belinitzky, מנחם מענדל
ראש השנה*1.5
1Gurevitch, נחום
ראש השנה*1.5
1Hafter, שניאור זלמן
סוכה*1.0
1Pevzner, הלל
סוכה*1.5
1Sanawicz, שמואל
חגיגה*1.5
1Sandhaus, מנחם מענדל
ראש השנה*1.5
1Schmukler, מנחם מענדל
ראש השנה*1.5
1Weiser, מענדל
סוכה*1.5
1Weisfish, יוסף
מועד קטן*1.5
1Wilhelm, מנחם מענדל
ראש השנה*1.5
1Zalmanov, אלחנן
סוכה*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Wednesday, ט"ז סיון ה'תשעח - May 30, 2018 (11:26am)