משניות בעל פה

בס"ד

פרקים משניות


Alphabetical Listing
15Altein, דוד
מועד קטן א* 
שבת א-ב*1.0
שבת ד* 
3Altein, לוי יצחק
סוכה א-ב*1.0
סוכה ד*1.0
1Altein, נחום יוסף
ראש השנה ג*1.0
1Balkany, מאיר שמחה
סוכה א*1.0
1Baumgarten, שניאור זלמן
ראש השנה א*1.0
10Belinitzky, מנחם מענדל
אבות א* 
בבא מציעא ו*1.0
זבים ה*1.0
שבת א*1.0
תענית א-ב*1.0
9Bell, סעדי'ה משה
מגילה א-ב* 
מגילה ד* 
סוכה א-ג* 
12Berenshtein, אשר
מועד קטן א-ב* 
סוכה א-ג* 
162Berenshtein, ישראל
זבחים ה*1.0
44Berenshtein, מנחם
ברכות א-ד* 
פסחים א-ב*1.0
פסחים ג* 
שבת א-ז* 
תענית א*1.0
2Blokh, ישראל דוד
סוכה א*1.0
סוכה ב* 
3Bluming, מענדל
סוכה א-ג*1.0
17Borenstein, נחמי'ה
מגילה א-ג* 
1Brashevitzky, יעקב בנימין
ראש השנה ג*1.0
1Brusowankin, מנחם מענדל
ראש השנה א*1.0
3Drizin, דוד
ברכות א*1.0
שבת ב-ג*1.0
2Duchman, בן ציון
זבחים ה*1.0
ראש השנה א*1.0
6Duchman, מנחם מענדל
זבחים ה*1.0
סוכה א*1.0
ראש השנה א-ג*1.0
שבת א*1.0
34Eidelman, חנוך
בבא קמא א*1.0
ביצה א-ג* 
שבת ד*1.0
1Elewitz, חיים נטע
חגיגה א*1.0
38Feldman, יהושע זעליג
אבות ג* 
בבא קמא א*1.0
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
יומא ח*1.0
פסחים ד-ה*1.0
שבת א*1.0
4Feldman, מנחם מענדל
ראש השנה א-ד*1.0
7Feldman, מענדל
ברכות א*1.0
ברכות ב-ג*1.5
ברכות ד-ה*1.0
יומא א*1.0
סוכה א*1.0
3Feldman, שניאור זלמן
מגילה א*1.0
ראש השנה א-ב*1.0
7Fischer, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
סוכה א*1.0
פסחים א*1.0
שבת א-ד*1.0
1Flint, מנחם מענדל
סוכה א*1.0
32Garelik, חיים
אבות א*1.0
בבא קמא א-ג*1.0
ברכות א* 
זבחים ה*1.0
יומא ב*1.0
1Goldstein, שלום דובער
שבת א*1.0
1Goldstein, שניאור זלמן
שבת ד*1.0
21Golomb, ישראל
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
סוכה א*1.0
שבת א-ד*1.0
שבת ו-ז*1.0
1Gourarie, יהודה לייב
סוכה א*1.0
15Gourarie, נתן
ברכות א*1.0
מועד קטן א-ב*1.0
פסחים א*1.0
פסחים ה*1.0
פסחים י*1.0
שבת א-ז*1.0
שקלים ב-ג*1.0
1Gurevitch, יעקב
זבחים ה*1.0
15Gurevitch, נחום
ברכות א-ה*1.0
פסחים א*1.0
שבת א-ה*1.0
2Gurevitch, שלמה
ברכות א-ב*1.0
5Hafter, שניאור זלמן
סוכה א* 
12Halperin, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
יומא א-ח*1.0
ראש השנה א-ב*1.0
ראש השנה ג* 
4Heller, לוי יצחק
ברכות א-ב*1.0
ראש השנה א-ב*1.0
9Heller, מענדל
סוכה א-ד* 
6Heller, משולם פייבוש
ברכות א-ו*1.0
2Heller, שמשון
ברכות א-ב*1.0
3Hendel, שמואל
אבות א*1.0
זבחים ה*1.0
סוכה א*1.0
8Hirsch, שניאור זלמן
ברכות א-ד*1.0
ברכות ה* 
ברכות ז* 
ברכות ח*1.0
ברכות ט* 
7Katz, מנחם מענדל
מגילה א-ד* 
מועד קטן א-ב* 
1Klein, זלמן
שבת ד*1.0
1Klein, ישאי
תענית א*1.0
4Kogan, צבי
שבת א-ד*1.0
1Kogan, שמואל אשר
יומא א*1.0
2Korf, יהושע דוד זנוויל
ברכות א-ב*1.0
7Kotlarsky, שמואל
ראש השנה א-ב*1.0
שבת א-ד*1.0
שבת ה*1.5
1Kozliner, מרדכי
שבת ד*1.0
3Krivisky, מחנם מענדל
פסחים א*1.0
ראש השנה א*1.0
ראש השנה ב* 
1Labkowski, לוי יצחק
שבת כא*1.0
58Lagziel, מנחם מענדל
אבות א*1.0
אבות ג*1.0
בבא קמא א*1.0
ברכות א-ב* 
יומא א*1.0
2Landa, יחיאל מיכל
ברכות א*1.0
שבת א*1.0
15Laufer, שניאור זלמן
ביצה א*1.0
ברכות א*1.0
זבחים ה*1.0
יומא א-ב*1.0
סוכה א* 
סוכה ג-ד* 
פסחים י*1.0
ראש השנה א-ב* 
1Liani, יוסף יצחק
סוכה א*1.0
2Liberow, ישראל ארי' ליב
ברכות א-ב*1.0
7Lipskier, ישראל ארי' ליב
אבות א-ב*1.0
בבא קמא א-ד*1.0
שבת ד*1.0
1Lipskier, שניאור זלמן
אבות א*1.0
2Marsow, יהודה לייב
ברכות א*1.0
ברכות ח*1.0
5Mathless, מנחם מענדל
שבת א-ה*1.0
1Minkowicz, ישראל שלום
שבת ד*1.0
60Morozow, שלום
יומא א-ב*1.0
17Okonov, דוד
שבת א-ד*1.0
1Okounev, מחנם מענדל
ראש השנה א*1.0
1Oster, ישראל שלום דובער
סוכה ב* 
19Oster, נתן
יומא א*1.0
2Palace, שאול אליהו
סוכה א-ב*1.0
7Paltiel, שאול יחזקאל
ברכות א*1.0
יומא ב-ד*1.0
יומא ה* 
ראש השנה א-ב* 
1Paris, שמולי
שבת ד*1.0
9Pevzner, הלל
ביצה א*1.0
יומא א*1.0
מגילה א*1.0
מגילה ד* 
סוכה א-ה* 
3Pevzner, מנחם מענדל
זבחים ה*1.0
סוכה א*1.0
פסחים י*1.0
1Piekarski, יוסף
ברכות א*1.0
44Rabinowitz, שמואל
סוכה א-ב* 
שבת א-ב* 
1Raitport, כתריאל שלום
סוכה א*1.0
1Rotenberg, חיים יהודה בנימין
ראש השנה א*1.0
1Rozenblat, מנחם מענדל
ראש השנה א*1.0
1Rubashkin, מאיר
ראש השנה א*1.0
9Sanawicz, שמואל
אבות ב*1.0
ברכות א*1.0
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
פאה א-ב*1.0
11Sandhaus, מנחם מענדל
אבות א-ב*1.0
ברכות א*1.0
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
סוכה א*1.0
שבת א*1.0
2Schaffran, אורי
ברכות א*1.0
ברכות ב* 
3Schmerling, מרדכי
סוכה א-ג*1.0
5Schmukler, מנחם מענדל
סוכה א*1.0
23Schwei, אליהו חיים רפאל
אבות א-ב*1.0
ברכות א-ג*1.0
יומא א*1.0
סוכה ג-ד* 
2Schwei, שלמה
סוכה א-ב*1.0
12Segal, נחמי' יום טוב
סוכה א*1.0
ראש השנה א* 
ראש השנה ג* 
שבת ד-ה*1.0
שבת ח*1.0
שבת י*1.0
1Shanowitz, שמואל
אבות א* 
23Shurpin, אשר
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
שבת א-ד*1.0
4Shurpin, מנחם מענדל
אבות ב*1.0
יומא א*1.0
פסחים א*1.0
ראש השנה א*1.0
3Simpson, נחום
אבות א*1.0
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
4Spielman, מנחם מענדל
ברכות א-ב*1.0
שבת א*1.0
שבת ד*1.0
1Sternberg, לוי יצחק
שבת א*1.0
1Sternberg, שניאור זלמן
ברכות א*1.0
1Torenheim, צבי
סוכה א*1.0
13Tzfasman, יעקב
פסחים א*1.0
16Vaisfiche, מנחם מענדל
ברכות א-ט*1.0
מגילה א-ב*1.0
סוכה א-ה*1.0
1Vilenkin, דובער
שבת ד*1.0
1Vishedsky, משה
שבת ה*1.0
1Weinstein, מנחם מענדל
שבת ד*1.0
6Weisfish, יוסף
סוכה א-ג*1.0
2Weiszner, אברהם
ראש השנה א*1.0
ראש השנה ג*1.0
11Wilhelm, מנחם מענדל
שבת א-ז*1.0
1Wilschanski, מנחם מענדל
שבת ד*1.0
6Zalmanov, אלחנן
מגילה א*1.0
סוכה א-ג* 
10Zalmanov, אליהו נחום
ברכות א*1.0
סוכה א*1.0
ראש השנה א*1.0
שבת א-ז*1.0
1Zalmanov, חיים מאיר
סוכה א*1.0
2Zalmanov, צבי מאיר
שבת א-ב*1.0
1Zarchi, יהושע
סוכה א*1.0
7Zwiebel, צבי יעקב
שבת א-ו*1.0
שבת ז* 
Numerical Order
162Berenshtein, ישראל
זבחים ה*1.0
60Morozow, שלום
יומא א-ב*1.0
58Lagziel, מנחם מענדל
אבות א*1.0
אבות ג*1.0
בבא קמא א*1.0
ברכות א-ב* 
יומא א*1.0
44Berenshtein, מנחם
ברכות א-ד* 
פסחים א-ב*1.0
פסחים ג* 
שבת א-ז* 
תענית א*1.0
44Rabinowitz, שמואל
סוכה א-ב* 
שבת א-ב* 
38Feldman, יהושע זעליג
אבות ג* 
בבא קמא א*1.0
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
יומא ח*1.0
פסחים ד-ה*1.0
שבת א*1.0
34Eidelman, חנוך
בבא קמא א*1.0
ביצה א-ג* 
שבת ד*1.0
32Garelik, חיים
אבות א*1.0
בבא קמא א-ג*1.0
ברכות א* 
זבחים ה*1.0
יומא ב*1.0
23Schwei, אליהו חיים רפאל
אבות א-ב*1.0
ברכות א-ג*1.0
יומא א*1.0
סוכה ג-ד* 
23Shurpin, אשר
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
שבת א-ד*1.0
21Golomb, ישראל
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
סוכה א*1.0
שבת א-ד*1.0
שבת ו-ז*1.0
19Oster, נתן
יומא א*1.0
17Borenstein, נחמי'ה
מגילה א-ג* 
17Okonov, דוד
שבת א-ד*1.0
16Vaisfiche, מנחם מענדל
ברכות א-ט*1.0
מגילה א-ב*1.0
סוכה א-ה*1.0
15Altein, דוד
מועד קטן א* 
שבת א-ב*1.0
שבת ד* 
15Gourarie, נתן
ברכות א*1.0
מועד קטן א-ב*1.0
פסחים א*1.0
פסחים ה*1.0
פסחים י*1.0
שבת א-ז*1.0
שקלים ב-ג*1.0
15Gurevitch, נחום
ברכות א-ה*1.0
פסחים א*1.0
שבת א-ה*1.0
15Laufer, שניאור זלמן
ביצה א*1.0
ברכות א*1.0
זבחים ה*1.0
יומא א-ב*1.0
סוכה א* 
סוכה ג-ד* 
פסחים י*1.0
ראש השנה א-ב* 
13Tzfasman, יעקב
פסחים א*1.0
12Berenshtein, אשר
מועד קטן א-ב* 
סוכה א-ג* 
12Halperin, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
יומא א-ח*1.0
ראש השנה א-ב*1.0
ראש השנה ג* 
12Segal, נחמי' יום טוב
סוכה א*1.0
ראש השנה א* 
ראש השנה ג* 
שבת ד-ה*1.0
שבת ח*1.0
שבת י*1.0
11Sandhaus, מנחם מענדל
אבות א-ב*1.0
ברכות א*1.0
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
סוכה א*1.0
שבת א*1.0
11Wilhelm, מנחם מענדל
שבת א-ז*1.0
10Belinitzky, מנחם מענדל
אבות א* 
בבא מציעא ו*1.0
זבים ה*1.0
שבת א*1.0
תענית א-ב*1.0
10Zalmanov, אליהו נחום
ברכות א*1.0
סוכה א*1.0
ראש השנה א*1.0
שבת א-ז*1.0
9Bell, סעדי'ה משה
מגילה א-ב* 
מגילה ד* 
סוכה א-ג* 
9Heller, מענדל
סוכה א-ד* 
9Pevzner, הלל
ביצה א*1.0
יומא א*1.0
מגילה א*1.0
מגילה ד* 
סוכה א-ה* 
9Sanawicz, שמואל
אבות ב*1.0
ברכות א*1.0
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
פאה א-ב*1.0
8Hirsch, שניאור זלמן
ברכות א-ד*1.0
ברכות ה* 
ברכות ז* 
ברכות ח*1.0
ברכות ט* 
7Feldman, מענדל
ברכות א*1.0
ברכות ב-ג*1.5
ברכות ד-ה*1.0
יומא א*1.0
סוכה א*1.0
7Fischer, מנחם מענדל
ברכות א*1.0
סוכה א*1.0
פסחים א*1.0
שבת א-ד*1.0
7Katz, מנחם מענדל
מגילה א-ד* 
מועד קטן א-ב* 
7Kotlarsky, שמואל
ראש השנה א-ב*1.0
שבת א-ד*1.0
שבת ה*1.5
7Lipskier, ישראל ארי' ליב
אבות א-ב*1.0
בבא קמא א-ד*1.0
שבת ד*1.0
7Paltiel, שאול יחזקאל
ברכות א*1.0
יומא ב-ד*1.0
יומא ה* 
ראש השנה א-ב* 
7Zwiebel, צבי יעקב
שבת א-ו*1.0
שבת ז* 
6Duchman, מנחם מענדל
זבחים ה*1.0
סוכה א*1.0
ראש השנה א-ג*1.0
שבת א*1.0
6Heller, משולם פייבוש
ברכות א-ו*1.0
6Weisfish, יוסף
סוכה א-ג*1.0
6Zalmanov, אלחנן
מגילה א*1.0
סוכה א-ג* 
5Hafter, שניאור זלמן
סוכה א* 
5Mathless, מנחם מענדל
שבת א-ה*1.0
5Schmukler, מנחם מענדל
סוכה א*1.0
4Feldman, מנחם מענדל
ראש השנה א-ד*1.0
4Heller, לוי יצחק
ברכות א-ב*1.0
ראש השנה א-ב*1.0
4Kogan, צבי
שבת א-ד*1.0
4Shurpin, מנחם מענדל
אבות ב*1.0
יומא א*1.0
פסחים א*1.0
ראש השנה א*1.0
4Spielman, מנחם מענדל
ברכות א-ב*1.0
שבת א*1.0
שבת ד*1.0
3Altein, לוי יצחק
סוכה א-ב*1.0
סוכה ד*1.0
3Bluming, מענדל
סוכה א-ג*1.0
3Drizin, דוד
ברכות א*1.0
שבת ב-ג*1.0
3Feldman, שניאור זלמן
מגילה א*1.0
ראש השנה א-ב*1.0
3Hendel, שמואל
אבות א*1.0
זבחים ה*1.0
סוכה א*1.0
3Krivisky, מחנם מענדל
פסחים א*1.0
ראש השנה א*1.0
ראש השנה ב* 
3Pevzner, מנחם מענדל
זבחים ה*1.0
סוכה א*1.0
פסחים י*1.0
3Schmerling, מרדכי
סוכה א-ג*1.0
3Simpson, נחום
אבות א*1.0
זבחים ה*1.0
יומא א*1.0
2Blokh, ישראל דוד
סוכה א*1.0
סוכה ב* 
2Duchman, בן ציון
זבחים ה*1.0
ראש השנה א*1.0
2Gurevitch, שלמה
ברכות א-ב*1.0
2Heller, שמשון
ברכות א-ב*1.0
2Korf, יהושע דוד זנוויל
ברכות א-ב*1.0
2Landa, יחיאל מיכל
ברכות א*1.0
שבת א*1.0
2Liberow, ישראל ארי' ליב
ברכות א-ב*1.0
2Marsow, יהודה לייב
ברכות א*1.0
ברכות ח*1.0
2Palace, שאול אליהו
סוכה א-ב*1.0
2Schaffran, אורי
ברכות א*1.0
ברכות ב* 
2Schwei, שלמה
סוכה א-ב*1.0
2Weiszner, אברהם
ראש השנה א*1.0
ראש השנה ג*1.0
2Zalmanov, צבי מאיר
שבת א-ב*1.0
1Altein, נחום יוסף
ראש השנה ג*1.0
1Balkany, מאיר שמחה
סוכה א*1.0
1Baumgarten, שניאור זלמן
ראש השנה א*1.0
1Brashevitzky, יעקב בנימין
ראש השנה ג*1.0
1Brusowankin, מנחם מענדל
ראש השנה א*1.0
1Elewitz, חיים נטע
חגיגה א*1.0
1Flint, מנחם מענדל
סוכה א*1.0
1Goldstein, שלום דובער
שבת א*1.0
1Goldstein, שניאור זלמן
שבת ד*1.0
1Gourarie, יהודה לייב
סוכה א*1.0
1Gurevitch, יעקב
זבחים ה*1.0
1Klein, ישאי
תענית א*1.0
1Klein, זלמן
שבת ד*1.0
1Kogan, שמואל אשר
יומא א*1.0
1Kozliner, מרדכי
שבת ד*1.0
1Labkowski, לוי יצחק
שבת כא*1.0
1Liani, יוסף יצחק
סוכה א*1.0
1Lipskier, שניאור זלמן
אבות א*1.0
1Minkowicz, ישראל שלום
שבת ד*1.0
1Okounev, מחנם מענדל
ראש השנה א*1.0
1Oster, ישראל שלום דובער
סוכה ב* 
1Paris, שמולי
שבת ד*1.0
1Piekarski, יוסף
ברכות א*1.0
1Raitport, כתריאל שלום
סוכה א*1.0
1Rotenberg, חיים יהודה בנימין
ראש השנה א*1.0
1Rozenblat, מנחם מענדל
ראש השנה א*1.0
1Rubashkin, מאיר
ראש השנה א*1.0
1Shanowitz, שמואל
אבות א* 
1Sternberg, לוי יצחק
שבת א*1.0
1Sternberg, שניאור זלמן
ברכות א*1.0
1Torenheim, צבי
סוכה א*1.0
1Vilenkin, דובער
שבת ד*1.0
1Vishedsky, משה
שבת ה*1.0
1Weinstein, מנחם מענדל
שבת ד*1.0
1Wilschanski, מנחם מענדל
שבת ד*1.0
1Zalmanov, חיים מאיר
סוכה א*1.0
1Zarchi, יהושע
סוכה א*1.0


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Wednesday, ט"ז סיון ה'תשעח - May 30, 2018 (11:26am)