משניות בעל פה

בס"ד

פרקים תניא


Alphabetical Listing
1Altein, דוד
תניא א*1.0
1Amzalak, חיים
תניא א*1.0
7Belinitzky, מנחם מענדל
תניא א-ו*1.0
תניא לב*1.0
1Bell, סעדי'ה משה
תניא א*1.0
1Berenshtein, אשר
תניא א*1.0
1Borenstein, נחמי'ה
תניא א*1.0
1Brashevitzky, יעקב בנימין
תניא ב* 
1Browd, שניאור זלמן אהרן
תניא א*1.0
1Brusowankin, מנחם מענדל
תניא א*1.0
1Butman, ישראל ארי' לייב
תניא א*1.0
1Dubrawsky, מנחם מענדל
תניא א*1.0
4Duchman, בן ציון
תניא א-ב*1.0
תניא לב*1.0
תניא מז* 
2Duchman, מנחם מענדל
תניא א* 
תניא ב*1.0
1Elewitz, חיים נטע
תניא א*1.0
1Feldman, יהושע זעליג
תניא א*1.0
1Feldman, שניאור זלמן
תניא יז* 
4Fischer, מנחם מענדל
תניא א-ד*1.0
3Flint, מנחם מענדל
תניא א*1.0
תניא לב*1.0
תניא מז*1.0
9Fridman, משה יצחק
תניא א-ז*1.0
תניא ט-י*1.0
1Gansburg, שניאור זלמן
תניא א*1.0
2Garelik, חיים
תניא א*1.0
תניא ג* 
1Geisinsky, דוד
תניא א*1.0
1Gourarie, נתן
תניא א*1.0
1Gurevitch, יעקב
תניא ו*1.0
6Gurevitch, נחום
תניא א-ו*1.0
2Gurevitch, שלמה
תניא א-ב*1.0
1Halperin, מנחם מענדל
תניא א*1.0
1Heller, מענדל
תניא א*1.0
1Heller, משה צבי
תניא א*1.0
1Heller, שמשון
תניא א*1.0
2Hendel, שמואל
תניא י*1.0
תניא יז*1.0
1Hildeshaim, יודא
תניא א*1.0
1Jacobs, חיים
תניא א*1.0
1Keller, חיים
תניא א*1.0
2Kogan, צבי
תניא א* 
תניא ו*1.0
1Kotlarsky, זאב
תניא א*1.0
1Kotlarsky, שמואל
תניא א*1.0
2Lagziel, מנחם מענדל
תניא א*1.0
תניא ד*1.0
1Landa, מנחם מענדל
תניא א*1.0
3Laufer, שניאור זלמן
תניא א-ג*1.0
1Levin, מנחם מענדל הלוי
תניא א*1.0
1Levine, מנחם מענדל
תניא א*1.0
5Lipskier, ישראל ארי' ליב
תניא א*1.0
תניא ה-ו*1.0
תניא י*1.0
תניא יד*1.0
1Marsow, יהודה לייב
תניא יז* 
4Matusof, שניאור זלמן
תניא א-ב*1.0
תניא לב*1.0
תניא מז*1.0
3Morozow, שלום
תניא א-ג*1.0
3Okonov, דוד
תניא א-ג*1.0
1Okounev, מחנם מענדל
תניא א*1.0
1Palace, שאול אליהו
תניא א*1.0
1Pevzner, הלל
תניא א*1.0
2Pevzner, מנחם מענדל
תניא א*1.0
תניא לב*1.0
1Pinson, דוד שלמה
תניא א*1.0
5Polter, שניאור זלמן
תניא א-ה*1.0
1Rabinowitz, שמואל
תניא א*1.0
1Raitport, כתריאל שלום
תניא א* 
6Rotenberg, חיים יהודה בנימין
תניא א-ו*1.0
7Sanawicz, שמואל
תניא א-ב*1.0
תניא ד-ו*1.0
תניא ט-י*1.0
1Sandhaus, ברוך רפאל
תניא א*1.0
2Sandhaus, מנחם מענדל
תניא א*1.0
תניא יב* 
1Sasson, יעקובי
תניא א*1.0
1Schmukler, מנחם מענדל
תניא יב* 
1Schmukler, קלמן
תניא א*1.0
1Schwei, אליהו חיים רפאל
תניא א*1.0
2Segal, נחמי' יום טוב
תניא א*1.0
תניא ב*1.5
1Selinger, יעקב משה יהודה
תניא א*1.0
1Shurpin, אשר
תניא א*1.0
3Shurpin, מנחם מענדל
תניא א*1.0
תניא יז* 
תניא לב*1.0
1Simpson, נחום
תניא א*1.0
1Sternberg, שניאור זלמן
תניא לב*1.0
1Tzfasman, יעקב
תניא א*1.0
1Vaisfiche, מנחם מענדל
תניא א*1.0
1Vernik, אברהם משה
תניא א*1.0
1Weg, ארי' לייב
תניא א*1.0
15Wilhelm, מנחם מענדל
תניא א-ט*1.5
תניא טו*1.0
תניא י-יב*1.5
תניא יג-יד*1.0
1Zaklikowski, חיים מאיר
תניא א*1.0
1Zalmanov, אליהו נחום
תניא א*1.0
Numerical Order
15Wilhelm, מנחם מענדל
תניא א-ט*1.5
תניא טו*1.0
תניא י-יב*1.5
תניא יג-יד*1.0
9Fridman, משה יצחק
תניא א-ז*1.0
תניא ט-י*1.0
7Belinitzky, מנחם מענדל
תניא א-ו*1.0
תניא לב*1.0
7Sanawicz, שמואל
תניא א-ב*1.0
תניא ד-ו*1.0
תניא ט-י*1.0
6Gurevitch, נחום
תניא א-ו*1.0
6Rotenberg, חיים יהודה בנימין
תניא א-ו*1.0
5Lipskier, ישראל ארי' ליב
תניא א*1.0
תניא ה-ו*1.0
תניא י*1.0
תניא יד*1.0
5Polter, שניאור זלמן
תניא א-ה*1.0
4Duchman, בן ציון
תניא א-ב*1.0
תניא לב*1.0
תניא מז* 
4Fischer, מנחם מענדל
תניא א-ד*1.0
4Matusof, שניאור זלמן
תניא א-ב*1.0
תניא לב*1.0
תניא מז*1.0
3Flint, מנחם מענדל
תניא א*1.0
תניא לב*1.0
תניא מז*1.0
3Laufer, שניאור זלמן
תניא א-ג*1.0
3Morozow, שלום
תניא א-ג*1.0
3Okonov, דוד
תניא א-ג*1.0
3Shurpin, מנחם מענדל
תניא א*1.0
תניא יז* 
תניא לב*1.0
2Duchman, מנחם מענדל
תניא א* 
תניא ב*1.0
2Garelik, חיים
תניא א*1.0
תניא ג* 
2Gurevitch, שלמה
תניא א-ב*1.0
2Hendel, שמואל
תניא י*1.0
תניא יז*1.0
2Kogan, צבי
תניא א* 
תניא ו*1.0
2Lagziel, מנחם מענדל
תניא א*1.0
תניא ד*1.0
2Pevzner, מנחם מענדל
תניא א*1.0
תניא לב*1.0
2Sandhaus, מנחם מענדל
תניא א*1.0
תניא יב* 
2Segal, נחמי' יום טוב
תניא א*1.0
תניא ב*1.5
1Altein, דוד
תניא א*1.0
1Amzalak, חיים
תניא א*1.0
1Bell, סעדי'ה משה
תניא א*1.0
1Berenshtein, אשר
תניא א*1.0
1Borenstein, נחמי'ה
תניא א*1.0
1Brashevitzky, יעקב בנימין
תניא ב* 
1Browd, שניאור זלמן אהרן
תניא א*1.0
1Brusowankin, מנחם מענדל
תניא א*1.0
1Butman, ישראל ארי' לייב
תניא א*1.0
1Dubrawsky, מנחם מענדל
תניא א*1.0
1Elewitz, חיים נטע
תניא א*1.0
1Feldman, שניאור זלמן
תניא יז* 
1Feldman, יהושע זעליג
תניא א*1.0
1Gansburg, שניאור זלמן
תניא א*1.0
1Geisinsky, דוד
תניא א*1.0
1Gourarie, נתן
תניא א*1.0
1Gurevitch, יעקב
תניא ו*1.0
1Halperin, מנחם מענדל
תניא א*1.0
1Heller, מענדל
תניא א*1.0
1Heller, משה צבי
תניא א*1.0
1Heller, שמשון
תניא א*1.0
1Hildeshaim, יודא
תניא א*1.0
1Jacobs, חיים
תניא א*1.0
1Keller, חיים
תניא א*1.0
1Kotlarsky, שמואל
תניא א*1.0
1Kotlarsky, זאב
תניא א*1.0
1Landa, מנחם מענדל
תניא א*1.0
1Levin, מנחם מענדל הלוי
תניא א*1.0
1Levine, מנחם מענדל
תניא א*1.0
1Marsow, יהודה לייב
תניא יז* 
1Okounev, מחנם מענדל
תניא א*1.0
1Palace, שאול אליהו
תניא א*1.0
1Pevzner, הלל
תניא א*1.0
1Pinson, דוד שלמה
תניא א*1.0
1Rabinowitz, שמואל
תניא א*1.0
1Raitport, כתריאל שלום
תניא א* 
1Sandhaus, ברוך רפאל
תניא א*1.0
1Sasson, יעקובי
תניא א*1.0
1Schmukler, קלמן
תניא א*1.0
1Schmukler, מנחם מענדל
תניא יב* 
1Schwei, אליהו חיים רפאל
תניא א*1.0
1Selinger, יעקב משה יהודה
תניא א*1.0
1Shurpin, אשר
תניא א*1.0
1Simpson, נחום
תניא א*1.0
1Sternberg, שניאור זלמן
תניא לב*1.0
1Tzfasman, יעקב
תניא א*1.0
1Vaisfiche, מנחם מענדל
תניא א*1.0
1Vernik, אברהם משה
תניא א*1.0
1Weg, ארי' לייב
תניא א*1.0
1Zaklikowski, חיים מאיר
תניא א*1.0
1Zalmanov, אליהו נחום
תניא א*1.0


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Wednesday, ט"ז סיון ה'תשעח - May 30, 2018 (11:26am)