משניות בעל פה

בס"ד

Points


Alphabetical Listing
28Abayev, ישראל
763Altein, דוד
248Altein, לוי יצחק
190Altein, נחום יוסף
92Amzalak, חיים
188Andrusier, ניסן אייזיק
22Aronow, יוסף יצחק
108Aronow, צמח
41Avichzer, מנחם מענדל
64Avichzer, שניאור זלמן
130Balkany, יואל זוסמאן
50Balkany, מאיר שמחה
26Balkany, שמואל
18Bankhalter, ישראל ארי' לייב
46Bankhalter, מאיר שלמה
70Banon, אברהם
27Barber, דוד
23Baumgarten, ראובן דניאל
100Baumgarten, שניאור זלמן
22Belinitzki, שמואל
1172Belinitzky, מנחם מענדל
20Bell, יוסף יצחק
581Bell, סעדי'ה משה
108Bendet, מנחם מענדל
125Benjaminson, מנחם מענדל
13Bension, שלום
669Berenshtein, אשר
9402Berenshtein, ישראל
1573Berenshtein, מנחם
80Blokh, ישראל דוד
9Blum, מנחם מענדל
133Bluming, מענדל
89Bogomilsky, יוסף
6Bogomilsky, יחזקאל
818Borenstein, נחמי'ה
23Borochov, דוב
7Brashevitzky, ברוך שלמה שלום
141Brashevitzky, יעקב בנימין
103Brawer, יהודה
80Brikman, שאול אהרן
18Bronstein, צבי הירש
107Brook, מנחם מענדל
27Browd, שמואל
148Browd, שניאור זלמן אהרן
161Brusowankin, מנחם מענדל
395Bussi, שניאור זלמן
100Butman, ישראל ארי' לייב
265Butman, משה
16Chakoff, יהודה משה
52Chakoff, יוסף יצחק
108Chudaitov, לוי יצחק
24Cohen, יהודה
13Cohen, מרדכי
21Cohen, שמואל
5Cousin, יואל
72Cousin, שניאור זלמן
24Dahan, מנחם מענדל
63Deitsch, זלמן יודא
10Deitsch, יוסף יצחק
13Donin, ראובן
135Drizin, דוד
137Drizin, ישראל
180Dubov, מנחם מענדל
36Dubov, מענדל
103Dubrawsky, מנחם מענדל
21Dubroff, ארי
676Duchman, בן ציון
564Duchman, מנחם מענדל
13Edelkopf, זבל
50Eichler, צבי
1597Eidelman, חנוך
12Eidelman, ישראל ארי' דב
78Elberg, ברוך
386Elewitz, חיים נטע
7Eliav, ישראל ארי' לייב
269Elmakies, מנחם מענדל
24Elmakies, שלום דובער דוד
12Ezagui, חיים
48Fayershteyn, שמחה בונים
106Faygen, יהודה
88Faygen, שלום
10Feigenson, מנחם מענדל
140Felberman, שניאור זלמן אהרן
2377Feldman, יהושע זעליג
161Feldman, מנחם מענדל
278Feldman, מענדל
208Feldman, שניאור זלמן
34Feldman, שניאור זלמן
110Finkelman, מנחם מענדל
624Fischer, מנחם מענדל
1161Fischer, שמואל בנימין
234Flint, מנחם מענדל
20Fogel, יחיאל מרדכי
100Fogelman, מנחם מענדל
39Forster, שמואל
700Fridman, משה יצחק
11Friedman, מאיר ישראל איסור
13Friedman, מרדכי
90Friedman, משה
30Friedman, שמעון
35Gansburg, יחזקאל
118Gansburg, שניאור זלמן
1853Garelik, חיים
103Geisinsky, דוד
127Geisinsky, שניאור זלמן
2Gershowitz, בנימין
25Gershowitz, שלום בער
25Gewirtz, אהרן משה
18Gewirtz, יונה יצחק
58Goldberg, מנחם מענדל
68Goldman, מנחם מענדל
169Goldshmid, משה
1Goldstein, מנחם מנדל
109Goldstein, שלום דובער
166Goldstein, שניאור זלמן
836Golomb, ישראל
51Gourarie, יהודה לייב
750Gourarie, נתן
1Greenberg, בנציון
21Greenfeld, אורי
9Greenwald, יצחק
18Greisman, עוזיאל
70Groner, משה זאב
28Gurevich, רפאל דובער
269Gurevitch, יעקב
851Gurevitch, נחום
327Gurevitch, שלמה
215Hafter, שניאור זלמן
44Halberstam, שניאור זלמן
799Halperin, מנחם מענדל
93Heber, חיים אליעזר
23Heber, צבי הירש
27Heller, גרשון
85Heller, יוסף יצחק
179Heller, לוי יצחק
570Heller, מענדל
163Heller, משה צבי
323Heller, משולם פייבוש
239Heller, שמשון
554Hendel, שמואל
73Hildeshaim, יודא
401Hirsch, שניאור זלמן
11Holtzberg, ירחמיאל
74Jacobs, חיים
156Jacobson, גרשון דובער
13Jaffe, שמואל משה אליהו
81Junik, מנחם מענדל
3Kadosh, מנחם מענדל
12Kahanov, בנימין זאב
10Kahanov, שניאור זלמן
18Kamman, מנחם מענדל
343Katz, מנחם מענדל
18Katz, משה פנחס
17Katz, שלמה
43Kaye, ארי'ה חיים דוד
180Kazen, אברהם
11Kehaty, יהודה
161Keller, חיים
4Keller, נפתלי גדלי'ה
49Khaytin, כתריאל
48Klein, אברהם אליעזר
33Klein, זלמן
56Klein, ישאי
22Kogan, יהודה
32Kogan, יהודה
324Kogan, צבי
107Kogan, שמואל אשר
19Konik, מנחם מענדל
11Kops, אהרון
229Korf, יהושע דוד זנוויל
95Kotlarsky, זאב
378Kotlarsky, שמואל
57Kozliner, מרדכי
171Kozliner, שניאור זלמן
13Krinsky, שניאור
142Krivisky, מחנם מענדל
106Labkowski, לוי יצחק
17Labkowski, נחום
2656Lagziel, מנחם מענדל
158Landa, יחיאל מיכל
97Landa, מנחם מענדל
1Lando, זלמן
19Lando, יעקב יצחק פנחס
40Lang, משה זלמן
1239Laufer, שניאור זלמן
13Lazaroff, לוי יצחק
9Lehrer, אהרן
48Lein, משה
2Lerner, שבתי
42Levin, לוי
18Levin, מנחם מענדל
123Levin, מנחם מענדל הלוי
88Levine, ישראל יהודה
99Levine, מנחם מענדל
1Levinson, לוי יצחק
9Lezell, יוסף יצחק
129Liani, יוסף יצחק
19Liani, מנחם מענדל
1Liberow, גבריאל
105Liberow, יהודה לייב
10Liberow, יעקב
90Liberow, ישראל ארי' ליב
51Liberow, לוי
17Libman, ראובן אייזיק
680Lipskier, ישראל ארי' ליב
60Lipskier, שניאור זלמן
6Malka, מאיר
20Margolis, מנחם מענדל
141Markel, מנחם מענדל
59Marsow, חוני
91Marsow, יהודה לייב
181Mathless, מנחם מענדל
59Matusof, שלמה
7404Matusof, שניאור זלמן
57Melamed, ישראל
25Melul, אברהם ישראל
4Michalowsky, יהדה לייב
143Minkowicz, ישראל שלום
35Minkowicz, משה
13Minkowitz, אברהם משה
76Minkowitz, ישראל
58Minsky, שלום דב בער
13Mintz, שוע
201Mizrachi, אליהו
64Mochkin, פרץ
2323Morozow, שלום
165Morozow, שלמה
11Muchnik, מרדכי
24Munitz, מנחם מענדל
14New, אברהם
153New, ישראל דוד
1156Okonov, דוד
109Okonov, מעני
90Okonov, מרדכי ישראל
357Okounev, מחנם מענדל
58Oster, ישראל
132Oster, ישראל שלום דובער
1032Oster, נתן
1Palace, מנחם מענדל
10Palace, מנחם מענדל
251Palace, שאול אליהו
12Paltiel, לייבל
335Paltiel, שאול יחזקאל
41Paris, ברוך
33Paris, ישראל מאיר
31Paris, שמולי
13Perlstein, מנחם מענדל
530Pevzner, הלל
347Pevzner, מנחם מענדל
184Piekarski, אלי
199Piekarski, יוסף
22Piekarski, מנחם מענדל
197Piekarski, מענדי
73Pinson, דוד שלמה
2Pinson, מנחם מענדל
19Pinson, מנחם מענדל
195Pinson, צבי
108Plotkin, מענדל
13Polter, משה
482Polter, שניאור זלמן
31Prager, זלמן
1843Rabinowitz, שמואל
166Raitport, כתריאל שלום
152Raitport, שלום דובער
5Rapoport, יצחק
10Raskin, יהושע
118Raskin, לוי
138Raskin, מנחם מענדל
35Rendler, אברהם יצחק
2Rosenblatt, מנחם
2Rosenblatt, שמואל
13Rosenbluh, בנימין
43Rosenfeld, מענדל
12Rotban, ישראל
73Rotban, שלום דובער
16Rotban, שניאור זלמן
435Rotenberg, חיים יהודה בנימין
13Rotenstreich, יעקב זאב ישראל
11Rozenblat, מאיר
138Rozenblat, מנחם מענדל
141Rubashkin, מאיר
40Rubashkin, מנחם מענדל
47Rubinson, יצחק
31Rubinstein, דוד
26Samuels, מאיר
905Sanawicz, שמואל
85Sandhaus, ברוך רפאל
696Sandhaus, מנחם מענדל
2Sandhaus, שניאור זלמן
4Sasonkin, משה
221Sasson, יעקובי
81Schaffran, אורי
252Schapiro, אברהם אליעזר
11Schapiro, נחום
37Schapiro, ניסן
10Scheinfeld, יצחק
206Schmerling, מרדכי
297Schmukler, מנחם מענדל
33Schmukler, נפתלי הערץ
70Schmukler, פסח
75Schmukler, קלמן
9Schonbuch, יעקב יוסף
13Schultz, מענדל
19Schwartz, אלי
1364Schwei, אליהו חיים רפאל
125Schwei, שלמה
20Sebag, מנחם מענדל
21Segal, מאיר
799Segal, נחמי' יום טוב
123Selinger, יעקב משה יהודה
6Shanowitz, לוי
21Shanowitz, שמואל
27Shneur, ארי'ה לייב
27Shpigelman, מנחם מענדל
1295Shurpin, אשר
460Shurpin, מנחם מענדל
14Shusterman, ישראל
13Silberberg, יעקב קאפל
28Silberstein, ישראל
13Silman, לוי יצחק
30Silverstein, דובער
46Simon, ישעי'ה
9Simon, לוי יצחק
30Simon, שלמה יהודה
13Simons, מנחם מענדל
366Simpson, נחום
44Sirota, ישראל נח
1Sirota, מרדכי
15Skoblo, אהרן
90Slapochnik, בנימין משה
45Soffer, משה אלי
55Sosover, מנחם מענדל
15Sperlin, יעקב מנחם מענדל
82Sperlin, מנחם מענדל
10Spielman, ישעי'ה
312Spielman, מנחם מענדל
11Sputz, אהרון
10Steigman, מנחם
185Sternberg, לוי יצחק
117Sternberg, שניאור זלמן
29Stock, שמואלי
24Stone, מנחם מענדל
28Strassberg, לוי
85Tal, מנחם מענדל
3Tauby, יוסף
13Telsner, יוסף
59Telsner, שרגא
49Telsner, שרגא
16Tessler, משה אהרון
83Torenheim, צבי
55Tuller, שניאור זלמן
747Tzfasman, יעקב
81Tzfasman, מנחם
604Vaisfiche, מנחם מענדל
93Vernik, אברהם משה
11Vernik, יצחק יונה
237Vilenkin, דובער
146Vishedsky, משה
159Vogel, חיים
27Vogel, מרדכי
86Vogel, נח
10Vogel, צמח
37Webb, מנחם מענדל
79Weg, ארי' לייב
14Weinbaum, אלכסנדר יעקב צבי
11Weinbaum, שלום בער
24Weingarten, אברהם
36Weinstein, מנחם מענדל
29Weiser, ישראל מרדכי
314Weiser, מענדל
41Weiser, מענדל
6Weiser, צבי הירש
242Weisfish, יוסף
83Weiszner, אברהם
12Weiszner, מנחם מענדל
41Werde, בן ציון
10Werner, שוע
26Wilhelm, אברהם דוד
222Wilhelm, לייבל
1567Wilhelm, מנחם מענדל
9Wilhelm, מנחם מענדל
10Wilhelm, שלום דובער
13Wilschansk, יחזקאל
47Wilschanski, מנחם מענדל
157Wolff, מנחם מענדל
202Wolowik, מנחם מענדל
21Wolvovsky, אברהם
18Wuensch, יהושע
4Yarmak, מוטי
73Zaklikowski, חיים מאיר
14Zaklikowski, מרדכי
315Zalmanov, אלחנן
483Zalmanov, אליהו נחום
64Zalmanov, חיים מאיר
93Zalmanov, צבי מאיר
23Zarchi, אברהם מאיר
158Zarchi, יהושע
259Zwiebel, צבי יעקב
Numerical Order
9402Berenshtein, ישראל
7404Matusof, שניאור זלמן
2656Lagziel, מנחם מענדל
2377Feldman, יהושע זעליג
2323Morozow, שלום
1853Garelik, חיים
1843Rabinowitz, שמואל
1597Eidelman, חנוך
1573Berenshtein, מנחם
1567Wilhelm, מנחם מענדל
1364Schwei, אליהו חיים רפאל
1295Shurpin, אשר
1239Laufer, שניאור זלמן
1172Belinitzky, מנחם מענדל
1161Fischer, שמואל בנימין
1156Okonov, דוד
1032Oster, נתן
905Sanawicz, שמואל
851Gurevitch, נחום
836Golomb, ישראל
818Borenstein, נחמי'ה
799Halperin, מנחם מענדל
799Segal, נחמי' יום טוב
763Altein, דוד
750Gourarie, נתן
747Tzfasman, יעקב
700Fridman, משה יצחק
696Sandhaus, מנחם מענדל
680Lipskier, ישראל ארי' ליב
676Duchman, בן ציון
669Berenshtein, אשר
624Fischer, מנחם מענדל
604Vaisfiche, מנחם מענדל
581Bell, סעדי'ה משה
570Heller, מענדל
564Duchman, מנחם מענדל
554Hendel, שמואל
530Pevzner, הלל
483Zalmanov, אליהו נחום
482Polter, שניאור זלמן
460Shurpin, מנחם מענדל
435Rotenberg, חיים יהודה בנימין
401Hirsch, שניאור זלמן
395Bussi, שניאור זלמן
386Elewitz, חיים נטע
378Kotlarsky, שמואל
366Simpson, נחום
357Okounev, מחנם מענדל
347Pevzner, מנחם מענדל
343Katz, מנחם מענדל
335Paltiel, שאול יחזקאל
327Gurevitch, שלמה
324Kogan, צבי
323Heller, משולם פייבוש
315Zalmanov, אלחנן
314Weiser, מענדל
312Spielman, מנחם מענדל
297Schmukler, מנחם מענדל
278Feldman, מענדל
269Elmakies, מנחם מענדל
269Gurevitch, יעקב
265Butman, משה
259Zwiebel, צבי יעקב
252Schapiro, אברהם אליעזר
251Palace, שאול אליהו
248Altein, לוי יצחק
242Weisfish, יוסף
239Heller, שמשון
237Vilenkin, דובער
234Flint, מנחם מענדל
229Korf, יהושע דוד זנוויל
222Wilhelm, לייבל
221Sasson, יעקובי
215Hafter, שניאור זלמן
208Feldman, שניאור זלמן
206Schmerling, מרדכי
202Wolowik, מנחם מענדל
201Mizrachi, אליהו
199Piekarski, יוסף
197Piekarski, מענדי
195Pinson, צבי
190Altein, נחום יוסף
188Andrusier, ניסן אייזיק
185Sternberg, לוי יצחק
184Piekarski, אלי
181Mathless, מנחם מענדל
180Dubov, מנחם מענדל
180Kazen, אברהם
179Heller, לוי יצחק
171Kozliner, שניאור זלמן
169Goldshmid, משה
166Goldstein, שניאור זלמן
166Raitport, כתריאל שלום
165Morozow, שלמה
163Heller, משה צבי
161Brusowankin, מנחם מענדל
161Feldman, מנחם מענדל
161Keller, חיים
159Vogel, חיים
158Landa, יחיאל מיכל
158Zarchi, יהושע
157Wolff, מנחם מענדל
156Jacobson, גרשון דובער
153New, ישראל דוד
152Raitport, שלום דובער
148Browd, שניאור זלמן אהרן
146Vishedsky, משה
143Minkowicz, ישראל שלום
142Krivisky, מחנם מענדל
141Brashevitzky, יעקב בנימין
141Markel, מנחם מענדל
141Rubashkin, מאיר
140Felberman, שניאור זלמן אהרן
138Raskin, מנחם מענדל
138Rozenblat, מנחם מענדל
137Drizin, ישראל
135Drizin, דוד
133Bluming, מענדל
132Oster, ישראל שלום דובער
130Balkany, יואל זוסמאן
129Liani, יוסף יצחק
127Geisinsky, שניאור זלמן
125Benjaminson, מנחם מענדל
125Schwei, שלמה
123Levin, מנחם מענדל הלוי
123Selinger, יעקב משה יהודה
118Gansburg, שניאור זלמן
118Raskin, לוי
117Sternberg, שניאור זלמן
110Finkelman, מנחם מענדל
109Goldstein, שלום דובער
109Okonov, מעני
108Aronow, צמח
108Bendet, מנחם מענדל
108Chudaitov, לוי יצחק
108Plotkin, מענדל
107Brook, מנחם מענדל
107Kogan, שמואל אשר
106Faygen, יהודה
106Labkowski, לוי יצחק
105Liberow, יהודה לייב
103Brawer, יהודה
103Dubrawsky, מנחם מענדל
103Geisinsky, דוד
100Baumgarten, שניאור זלמן
100Butman, ישראל ארי' לייב
100Fogelman, מנחם מענדל
99Levine, מנחם מענדל
97Landa, מנחם מענדל
95Kotlarsky, זאב
93Heber, חיים אליעזר
93Vernik, אברהם משה
93Zalmanov, צבי מאיר
92Amzalak, חיים
91Marsow, יהודה לייב
90Friedman, משה
90Liberow, ישראל ארי' ליב
90Okonov, מרדכי ישראל
90Slapochnik, בנימין משה
89Bogomilsky, יוסף
88Faygen, שלום
88Levine, ישראל יהודה
86Vogel, נח
85Heller, יוסף יצחק
85Sandhaus, ברוך רפאל
85Tal, מנחם מענדל
83Torenheim, צבי
83Weiszner, אברהם
82Sperlin, מנחם מענדל
81Junik, מנחם מענדל
81Schaffran, אורי
81Tzfasman, מנחם
80Blokh, ישראל דוד
80Brikman, שאול אהרן
79Weg, ארי' לייב
78Elberg, ברוך
76Minkowitz, ישראל
75Schmukler, קלמן
74Jacobs, חיים
73Hildeshaim, יודא
73Pinson, דוד שלמה
73Rotban, שלום דובער
73Zaklikowski, חיים מאיר
72Cousin, שניאור זלמן
70Banon, אברהם
70Groner, משה זאב
70Schmukler, פסח
68Goldman, מנחם מענדל
64Avichzer, שניאור זלמן
64Mochkin, פרץ
64Zalmanov, חיים מאיר
63Deitsch, זלמן יודא
60Lipskier, שניאור זלמן
59Marsow, חוני
59Matusof, שלמה
59Telsner, שרגא
58Goldberg, מנחם מענדל
58Minsky, שלום דב בער
58Oster, ישראל
57Kozliner, מרדכי
57Melamed, ישראל
56Klein, ישאי
55Sosover, מנחם מענדל
55Tuller, שניאור זלמן
52Chakoff, יוסף יצחק
51Gourarie, יהודה לייב
51Liberow, לוי
50Balkany, מאיר שמחה
50Eichler, צבי
49Khaytin, כתריאל
49Telsner, שרגא
48Fayershteyn, שמחה בונים
48Klein, אברהם אליעזר
48Lein, משה
47Rubinson, יצחק
47Wilschanski, מנחם מענדל
46Bankhalter, מאיר שלמה
46Simon, ישעי'ה
45Soffer, משה אלי
44Halberstam, שניאור זלמן
44Sirota, ישראל נח
43Kaye, ארי'ה חיים דוד
43Rosenfeld, מענדל
42Levin, לוי
41Avichzer, מנחם מענדל
41Paris, ברוך
41Weiser, מענדל
41Werde, בן ציון
40Lang, משה זלמן
40Rubashkin, מנחם מענדל
39Forster, שמואל
37Schapiro, ניסן
37Webb, מנחם מענדל
36Dubov, מענדל
36Weinstein, מנחם מענדל
35Gansburg, יחזקאל
35Minkowicz, משה
35Rendler, אברהם יצחק
34Feldman, שניאור זלמן
33Klein, זלמן
33Paris, ישראל מאיר
33Schmukler, נפתלי הערץ
32Kogan, יהודה
31Paris, שמולי
31Prager, זלמן
31Rubinstein, דודThis page was last updated on: Wednesday, ט"ז סיון ה'תשעח - May 30, 2018 (11:26am)